L’essència dels diamants

Els diamants són un element protagonista en les nostres joies. A Rosich Jewels treballem amb diamants d’excel·lent qualitat que compleixen amb els estàndards internacionals

La importància de les 4C’s

L’estàndard internacional de les 4C’s mesura la qualitat del diamant contemplant quatre de les seves variables (Color (color), Clarity (puresa), Cut (talla) i Carat (pes)) i serveix com llenguatge universal per comparar qualsevol diamant independentment de les seves condicions i lloc de procedència.

Amb aquesta informació el client pot conèixer de manera transparent què està adquirint i comprendre el seu valor. És per això que a Rosich expliquem la importància de cada una de les seves variables i assessorem el client a què esculli la peça que més li encaixi.

Diamante

L’essència dels diamants

El valor del diamant ve determinat per la conjunció de les 4 C’s. A Rosich Jewels busquem l’equilibri entre les 4 C’s perquè les nostres joies transmetin l’essència del mon del diamant.

De les 4 C’s la talla és l’única on la qualitat i el valor del diamant ve determinat per l’artesà que el faceta. Tasca realment complexa. Per què? Per l’elevada duresa del diamant.

De fet, l’origen del nom del diamant prové de la paraula grega Adamas, que fa referència a la indestructibilitat o inalterabilitat, sinònims de la gran duresa del diamant.

La qualitat, singularitat i valor dels diamants són reflectits intensament en cada una de les nostres joies.

Quines són les 4C’s?

El Color és la unitat que mesura la intensitat o l’absència de color en el diamant. Majoritàriament, els diamants naturals contenen traces de color groc, classificats en una escala de la D a la Z. Com més a prop som de la lletra D més singulars, especials i valuosos són els diamants. Per aquest motiu a Rosich Jewels només utilitzem els diamants de la D a la H.

La Puresa és l’avaluació de les imperfeccions internes del diamant. En la formació del diamant es poden incloure traces d’altres elements que formen imperfeccions o inclusions i depenent de la seva mida i ubicació afecten a la brillantor i al centelleig del diamant. A Rosich Jewels només treballem amb diamants que les seves imperfeccions siguin lleus, molt lleus o inexistents.

La Talla és el resultat de com actua la llum en el diamant i per tant en la brillantor i centelleig intern i extern. Les talles dels diamants tenen 3 propietats importantíssimes:

  • Proporcions, on la dimensió i els angles de tall tenen una importància vital en la refracció de la llum.
  • Simetria, on les interseccions de totes les facetes del diamant siguin
  • El polit, on l’acabat exterior del diamant influeix en la reflexió de la llum.

Si són excel·lents les tres propietats, la brillantor i el centelleig del diamant són extraordinaris. A Rosich Jewels només utilitzem diamants de triple excel·lència.

Per últim, Carat és la unitat del pes del diamant i per si mateix no determina ni la seva qualitat ni el seu valor. 1 quirat equival a 0,20 g.

Tens algun altre dubte?