Protecció de dades

Tractament de les dades

De conformitat amb la Llei Orgànica Vigent 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable, li informem que:

Hi ha diferents formes que les seves dades personals o comercials passin al nostre fitxer i per tant diferents finalitats i usos de les seves dades en el futur, sempre amb el seu consentiment:

Formulari de Contacte o Consulta: Si dóna el seu consentiment abans de l’enviament de la consulta o formulari de contacte les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li qualsevol tipus d’informació sobre ROSICH, (comercial, nous productes, ofertes, subscripcions, promocions, informació corporativa, …), d’ara endavant INFORMACIÓ GENERAL.

Subscripció: Si s’insereix el seu e-mail a la casella de subscripció habilitada a la web (clarament identificada) les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre ROSICH.

REGISTRE: Si dóna el seu consentiment abans de l’enviament del formulari de registre com a usuari les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà identificar-lo en propers accessos mitjançant les claus assignades i enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre ROSICH.

Contacte

En tot moment podrà dirigir-se a hola@rosichjewels.com , Per rectificar les seves preferències pel que fa a la informació a rebre o el desig de no rebre cap tipus d’informació, o canviar les seves dades personals, l’adreça d’enviament de la informació, …
La desubscripció de rebre INFORMACIÓ GENERAL o de qualsevol tipus és sempre automàtica des de qualsevol comunicat que rebi, o bé enviant un mail a hola@rosichjewels.com . La subscripció sempre podrà realitzar-se directament inserint el mail a la casella de SUBSCRIPCIÓ o bé enviant un correu electrònic a hola@rosichjewels.com .

Els enviaments de correu electrònic a hola@rosichjewels.com o mitjançant correu postal per canvis en dades, altes o baixes requeriran identificació, consulteu a la Política de privacitat (drets d’accés, rectificació i cancel·lació).

Derets

El gaudi de la condició d’USUARI REGISTRAT sempre exigirà la inclusió de les seves dades al nostre fitxer, amb la finalitat prioritària d’identificar mitjançant les seves claus d’accés personals, el consentiment a rebre INFORMACIÓ GENERAL O ALTRE serà a la seva elecció.
Per tant:

Si s’ha registrat i / o s’ha subscrit o ha donat el seu consentiment en algun dels formularis de contacte existents a: www.rosichjewels.com, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de ROSICH, amb domicili social a RBLA. GENERAL VIVES,4 -08.700 Barcelona – Espanya, amb la finalitat d’identificar en el cas del registre com a usuari, mantenir-lo informat en cas de subscripció i enviar-li informació comercial de ROSICH en qualsevol cas, i sempre que hi hagi donat la seva conformitat per rebre aquest tipus d’informació. Vostè té dret a accedir a aquest fitxer per a informació, rectificació o, si escau, cancel·lació de les seves dades quan així ho desitgi. Consulteu Política de privacitat.

Si les seves dades han estat recollides per a la utilització d’algun servei d’informació que no requereixi registre o subscripció i no ha donat el seu consentiment per rebre informació futura de promocions i notícies de ROSICH aquests seran eliminats un cop resolta la consulta o informació sol·licitada, és a dir, no seran guardats en la nostra base de dades.