Compromís

Sublime Diamonds

Els anells de compromís ROSICH han estat dissenyats per culminar un moment inoblidable.

Els solitaris i aliances estan confeccionats de forma artesanal, amb delicadesa i afecte, el mateix que es produeix entre les parelles en el moment del compromís. Una joia que simbolitza l’amor etern.

El diamant representa la categoria, el caràcter i la bellesa de les col·leccions d’anells de compromís.

Seguint amb els valors de la firma, qualitat, diferenciació i innovació, ROSICH JEWELS selecciona diamants d’excel·lents qualitats dins de l’estàndard de les 4C (color- Color, pureza- Clarity, mida -Cut, pes- Carat) que compten amb la certificació internacional.